Nawiewniki okienne

Nawiewniki ciśnieniowe

Nawiewniki ciśnieniowe Rekomendowane w pomieszczeniach, gdzie używa się otwartego płom...

Więcej

Nawiewniki higrosterowane

Nawiewniki higrosterowane W przypadku wzrostu wilgotności, tego typu nawiewniki samoczynn...

Więcej

Nowoczesna wentylacja okienna.

Pleśń jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych intruzów w naszym domu. Jej powstawaniu sprzyja wilgoć, której obecność wynika głównie z nieprawidłowego systemu wentylacji. Pleśń ma negatywy wpływ na elementy konstrukcyjne, wykończeniowe czy meble. Ale przede wszystkim może być powodem złego samopoczucia domowników.

Problem ten często występuje w nowym, szczelnym budownictwie, w którym zapomniano o jednej z ważniejszych rzeczy – dobrym systemie wentylacyjnym. Pleśń w naszych domach często pojawia się również w wyniku zalania spowodowanego powodzią czy poważną awarią instalacji. Czasem wynika z błędów technicznych, powstałych podczas etapu budowania, a czasem z niewłaściwie przeprowadzanych zabiegów modernizacyjnych – na przykład nieprawidłowego ocieplania ścian wewnętrznych.

Najlepszym sposobem na efektywną wymianę powietrza, a tym samym utrzymanie właściwego poziomu wilgotności w domu, jest zamontowanie w oknach specjalnych nawiewników.

Ilość powietrza nawiewanego powinna być równa ilości powietrza wywiewanego. Powietrze przepływa z pomieszczeń wyposażonych w nawiewniki (tzw. pomieszczenia czyste) do pomieszczeń z kratkami wyciągowymi (tzw. pomieszczenia techniczne).

Wilgotność względna powietrza w przedziale 40-60% jest optymalna dla użytkowników pomieszczeń. Wzrost powyżej tej wartości  może być przyczyną złego samopoczucia oraz wpłynąć niszcząco na strukturę budynku.

Montaż

Nawiewniki można zamontować w oknach nowych, jak i już istniejących. Nawiewniki montuje się w górnej części okien dzięki czemu powietrze z zewnątrz nie jest kierowane bezpośrednio na użytkownika i tym samym unika się nieprzyjemnego zjawiska przeciągu. W przypadku okien PVC nawiewniki montuje się na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia stalowego okna. Otwory nawiewne wykonujemy w sposób profesjonalny przy użyciu specjalistycznej frezarki (zgodnie z instrukcją producenta nawiewnika).